S:ta Maria kyrka i Helsingborg ses snett uppifrån. Det är en röd, medeltida tegelkyrka med koppartak.
Foto: View 360

Maria församling

Maria församling vill samverka med alla goda krafter i samhället för att tjäna de människor som bor, lever och verkar här. I allt vi gör vill vi vara bärare av Guds kärlek så som vi möter den hos vår herre Jesus Kristus.

Här hittar du en kalender där samtliga gudstjänster och aktiviteter i Svenska kyrkan Helsingborg finns listade.

Maria församling har en en stor rikedom av aktiviteter. I församlingen finns ett pågående arbete med gudstjänstens form och språk där ord som bemötande, gemenskap, öppenhet och djup står i centrum. I detta arbete vill vi engagera medarbetare, förtroendevalda och frivilliga. Andra områden som står i centrum för församlingens arbete är satsningarna på mötesplatser barn och familjer samt musik och körsång. Rika möjligheter till musicerande och körsång fördjupar och berikar församlingens gudstjänstliv.

Tre kyrkor

I församlingen finns tre kyrkor, den medeltida S:ta Maria kyrka som ligger i centrala Helsingborg, den nya S:ta Anna kyrka på området Ringstorp och S:t Andreas kyrka, före detta sjukhuskyrka, i Maria Park.

Socialt arbete och diakoni

Diakonin är församlingens profetiska röst och sociala samvete. Att ge stöd åt ensamma föräldrar, att ge matkassar till dem som saknar det nödvändigaste och att stötta flyktingar är i grunden samma kallelse som den dag då Jesus gav oss liknelsen om den barmhärtige samariern.

Internationellt arbete

Församlingen deltar i det internationella arbete som Helsingborgs pastorat engagerar sig i och har dessutom ett eget internationellt projekt. Sedan flera år ansvarar församlingen för barnbyn Hutano i Zimbabwe där vi får vara med om att ge tjugofem föräldralösa och funktionsnedsatta barn och ungdomar en framtid och ett hopp. 

Våra aktiviteter

Maria församling är en del av Svenska kyrkan Helsingborg.
Vill du sjunga i kör? Vara med i en samtalsgrupp? Ägna dig åt bibelstudier? Engagera dig som frivillig? I menyn till vänster finns all verksamhet i Svenska kyrkan Helsingborg. Där hittar du våra körer, öppna förskolor, verksamheter för vuxna, information om konserter, adresser till våra medarbetare och mycket mer. 

Maria församlingsexpedition

Telefon: 042 - 18 90 02
Mejl: maria.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettider finns här.
Besöksadress: Södra Storgatan 22, 1 tr, Helsingborg.