Helgeands församling

Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap som kännetecknas av kontinuitet, igenkännande och tillhörighet. Gudstjänstlivet präglas av delaktighet och i centrum står söndagens högmässa.

Aktuellt från Helgeands församling

Prenumerera via RSS

Jullunch 15 december

Publicerad:

Vi firar in julen med gemenskap, glädje och god mat.

Julklappar till dina barn

Publicerad:

Genom kyrkans diakoniverksamhet har du möjlighet att söka om julklappar till dina barn, upp till 19 år.

Ge bort en julklapp

Publicerad:

Vill du vara med och ge en julklapp till barn som annars inte får?

Information om renoveringen av Helgeandskyrkan

Publicerad:

Vi börjar närma oss tidpunkten för flytten av alla våra gudstjänster in i församlingsgårdens stora sal och inför flytten behöver vi uppdatera information kring flytten.

Helgeands kyrka

Gudstjänster i Helgeand

Helgeands gudstjänstliv är mer än söndagens högmässa. Det firas veckomässor och kyrkan är öppen för var och en som vill komma in och sitta i enskild bön en stund.

Kollektändamål

Här kan du se de olika mottagarna för kollekterna under 2022

Torsdagsgemenskap med lunch i Helgeandsgården

På torsdagar bjuder vi in till middagsbön kl. 12 följt av föredrag och sopplunch.

Lördagsmusik i Helgeandskyrkan

Varje lördag under terminstid bjuder vi in till en stunds musik i kyrkan kl.17:00. Den framförs av både inbjudna gäster, våra egna musiker och olika körer. Det är alltid fritt inträde och vi tar upp frivillig kollekt till vår musikverksamhet.

Musik, konserter och körer

Här kan du läsa mer om de olika musikverksamheterna i Helgeands församling

Helgeand - pilgrimskyrka

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.

Vandringar med växttema 2022

Diakon Anne Ekberg arrangerar vandringar i stadskärnan med fokus på växter. Dessa vandringar ges på begäran om man är fem personer eller fler.

Diakoni

Diakoni betyder tjänst - och innebär att ge stöd i livet olika skeden när vi går genom svårigheter eller kriser.

Ekonomiskt stöd och samtal

Ibland är det svårt att få ekonomin till att gå ihop. Vid samtal för stöd och råd kring din ekonomi kan du ansöka om fonder, få kontakt med socialtjänsten eller budget- och skuldrådgivningen. Här kan du läsa mer om vad som krävs och hur du bokar tid.

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Ps 145:13b-18

Barn och familj i Helgeand

Barnen har en central plats i vår församling. Vi välkomnar alla familjer, hur de än ser ut, till vår barn- och familjeverksamhet. I högmässan har barnen en naturlig plats och deltar på sina egna villkor. I barnens lek och glädje finns de första byggstenarna till den kristna kyrka vi är del av.

Ungdomsverksamhet

Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda ungdomar i Helgeands församling

Krokodill & Tant Principal

Ett orgelsafari för barn!

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Uppenbarleseboken 3:20

Miljö

Internationellt Forum

Välkommen du som vill engagera dig i församlingens internationella arbete. Nästa sammanträde hålls torsdagen den 22 september kl. 14:15 i Helgeands församlingsgårds bibliotek.

Miljödiplomering av Lunds pastorat

En skrivelse till Kyrkorådet i Lunds pastorat resulterade i att det 2017 fattades beslut om att påbörja en process för miljödiplomering av Lunds pastorat. Initiativtagare till skrivelsen var pastoratets proaktiva Samverkansgrupp för Fairtrade och Hållbar utveckling. Som utgångspunkt i miljödiplomeringsprocessen används Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem för hållbar utveckling publicerad i en Diplomeringshandbok. Miljödiplomeringsprocessen omfattar tre faser - startfas, genomförandefas och diplomeringsfas. Miljödiplomeringen i Helgeands församling innebär att vi är med i en process till allt större medvetenhet om hur val i vardag och helg påverkar vår planet, lokalt och globalt, och vad vi i praktiken kan göra för att medverka till en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt hållbar utveckling.

Miljödiplomering

För en hållbar kyrka

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Allt vad ni vill att männsikorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Matteusevangeliet 7:12
Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Danmark – Köpenhamn

I mer än 100 år har Svenska kyrkan i Köpenhamn varit en plattform för möten, gudstjänster, kulturella utbyten och för att stötta svenskar i Danmark. Gustafskyrkan hittar du precis intill Österport station.

Vi stöttar Ahope!

Ahope är en lokal organisation som driver barnhem och uppsökande verksamhet i Addis Abeba i Etiopien. Här får HIV-positiva och föräldralösa barn och ungdomar ett hem och en framtid.

Swisha din kollekt till 123 174 71 87

Du kan skicka ditt bidrag för denna söndags kollekt fram till onsdag veckan efter. Därefter går det till kommande söndags ändamål.

Kontakta oss

Telefon: 046 71 88 03

E-post: helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se

Facebook: Helgeands församling

Facebook: Svenska kyrkan i Lund

Instagram: Helgeands

Postadress: Lunds pastorat, Helgeands församling, Box 1096, 22104 LUND

Besöksadress: Nordanväg 11, Klostergårdens centrum, 222 28 LUND.

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Kontakta pastorsexpeditionen i Lund.

Telefon: 046-71 88 88

e-post: lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se