Förslöv-Grevie församling

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kungörelse

Kyrkofullmäktige sammanträder den 30 maj kl 19:00 i Förslövs församlingshem. Ärende: Årsbokslut 2022, Verksamhetsplan 2022, Församlingsinstruktion, Lokalförsörjningsplan mm Välkommen! Bengt Malm Kyrkofullmäktiges ordförande

Församlingskväll måndagen den 12 juni kl 19:00 i Förslövs församlingshem

Biskop Stephen och fru Lillian från vårt vänsstift Lui i Sydsudan kommer till vår församling. Under flera års tid har vi i Förslöv-Grevie församling haft en vänrelation med Lui stiftet som innebär bla kunskapsutbyra, vi ber för varandra och stöttar ekonomiskt när vi kan. Denna kväll berättar Biskopsparet om vardagen i deras samhälle och församling, om deras olika projekt för att som kyrka vara ett stöd i ett oroligt och krigsdrabbat land. Församlingen bjuder på kaffe och smörgås. Vi har tolk; engelska - svenska Frivillig gåva till Lui stiftet Välkomna hälsar Förslöv-Grevie församling genom Internationella gruppen

En grupp människor är ute och vandrar i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

PILGRIMSVANDRING från Mikaels kapell till Dagmars kapell

En veckovandring på Sankta Thoras pilgrimsled

27 juli - 2 augusti

Tema: Andens gåvor

Ledare: Linn Björklund

Under en vecka vandrar vi hela Sankta Thoras pilgrimsled från Ausås till Hallands väderö. Du kan välja om du vill gå med hela tiden eller göra en eller flera dagsvandringar.

Vi startar den 27 juli kl 13 från Mikaels kapell i Ausås och avslutar den 2 augusti med en vandring på Hallands väderö och Dagmars kapell, avslut ca 16.

Mer info och anmälan: linnbjorklund70@gmail.com tel nr: 0706-832640

Föreningen Sankta Thoras pilgrimsled

Välkommen att döpas

Läs om dop för barn och vuxna
Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.

Välkommen till Barncaféet våren 2023

Vi träffas i Barnens hus vid Grevie kyrka (det grå huset) varannan tisdag med start v 3 därefter v 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19 kl 9:00-11:00 för barn upp till 18 månader och varje onsdag med start v 3 med uppehåll v 8 och 14 sista gången v 19 kl 14:00-16:00 för barn upp till man börjar F-klass. Vi pysslar, leker, fikar och pratar. Har du frågor får du gärna kontakta oss på: forslovgrevie.barnungdom@svenskakyrkan.se

Välkommen till frukostklubben

Frukostklubb för män är det i Grevie församlingshem måndag förmiddagar kl 9:30. Fika serveras till självkostnadspris. Välkommen hälsar Lina Baeckström

Förslöv-Grevie Bladet nr 1 2023

Lagom till våren kommer här vårt nya nummer av församlingsbladet! Trevlig läsning!

Sankta Toras pilgrimsled

Här finns häftet som beskriver de olika delarna man kan vandra på Sankta Toras pilgrimsled

Musik & Konserter

I Förslöv-Grevie församling erbjuder vi ett stort utbud av spännande musik!

Bibelstudier

I kyrkan erbjuder vi en spännade upptäcksfärd in i bibelns värld.

Fördjupningsgruppen

Vi läser och funderar över söndagens texter och aktuella ämnen

Nyfiken på kyrkans tro och liv

Vi träffas en gång i månaden och samtalar om kyrkans tro, liv och tradition.

Diakoni & själavård

Diakoni är ett av kyrkans fyra grundläggande uppdrag. Ordet betyder ”att tjäna” med Jesu kärleksbud som grund, där kärleken till Gud också blir kärleken till medmänniskan.

Hand som rör vid ikon

Frälsarkransandakt

Med Frälsarkransen som stöd, en enkel stund inför altaret, ber vi för varandra och gemensamma förböner.

Meditation

Välkommen till meditation i Grevie kyrka!

Du vet väl om att vi nu finns på facebook och instagram

Här hittar du oss på facebook: https://www.facebook.com/forslovgrevieforsamling/ Och på Instagram har vi @forslovgrevieforsamling Facebook och Instagram finns även längst ner här på hemsidan. Följ oss gärna!

Körer

”Att sjunga i kör är givande och spännande, med många dimensioner – såväl musikaliskt som socialt och mentalt.” Kom och sjung i någon av våra körer!

Kaffe o kaka

Arbetskretsarna

Vill du ha en trevlig eftermiddag med andra människor? Då är arbetskretsarna något för dig!