Förslöv-Grevie församling

Kära församlingsbor, tänk om vi hade kunnat mötas som vanligt. Men nuvarande restriktioner gör tyvärr att vi måste ställa in all offentlig verksamhet, såsom julauktioner, grupper och caféer mm. - och nu även konserter och gudstjänster för resten av året.

Kyrkorna är öppna dagligen säkrast kl 9-15 (oftast 16). Dop, begravningar och vigslar genomförs med begränsat deltagande enligt restriktioner. Facebooksidan fylls med hälsningar. Diakonins förbön - lämna gärna in böner i bössan i Förslövs vapenhus eller via telefonuppgifter nedan.

Söndagar och helgdagar kl 9:30 - 15:30

Förinspelad andakt visas på Facebook-sidan.

10:00 Kyrkklockorna ringer, som en kallelse till bön.

VÄLKOMMEN IN för egen andakt under dagen.

Tidvis finns präst/musiker/diakoniassistent på plats.

Alla som har internet på dator/mobil kan se oss via facebook, även utan eget Facebookkonto. Sök ”Förslöv-Grevie Facebook” så finner du: 

https://www.facebook.com/forslovgrevieforsamling

Välkommen att kontakta, för samtal, enskild andakt eller annat stöd - andligt eller praktiskt:

Präster:

Anders Markehed      0431-415651

Ann Nerborg               0431-415652

Mimmi Erlandsson      0431-415655

Diakoniassistenter:

Åsa Hagberg                0431-415654

Anette Ohlsson            070-2654667

Senast ändrad 2020-11-20

Julauktionerna i församlingen är inställda i år pga rådande omständigheter

Andra söndagen i advent

Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Eller som surdeg som en kvinna bakar in i mjöl så allt blir genomsyrat. Guds rike växer ur det minsta.

Tema

Guds rike är nära

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 4, vers 1-4

Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.

Epistel

Romarbrevet kapitel 15, vers 4-7

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 21, vers 25-36

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 85, vers 9-14

Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Här hittar du oss på facebook:
https://www.facebook.com/forslovgrevieforsamling/ 

Och på Instagram har vi @forslovgrevieforsamling

Facebook och Instagram finns även längst ner här på hemsidan.

Följ oss gärna!

Du vet väl om att vi nu finns på facebook och instagram

Här hittar du oss på facebook: https://www.facebook.com/forslovgrevieforsamling/ Och på Instagram har vi @forslovgrevieforsamling Facebook och Instagram finns även längst ner här på hemsidan. Följ oss gärna!

Är du intresserad av handarbete över nätet?

Kontakta Krystyna på telnr: 070-38 60 193

Handarbetsstuga på nätet!

Är du intresserad av handarbete över nätet? Kontakta Krystyna på telnr: 070-38 60 193

Så kul att så många  är intresserade av församlingens nya hus  till vår barnverksamhet! Söndagen den 16 februari 2020 blev en härlig tillställning, tack alla! 
Nu hoppas vi att huset blir fyllt med mycket lek och glädje i många år framåt! 
Det finns ett fint inlägg och fina bilder från invigningen på vår facebook sida; facebook.com/forslovgrevieforsamling/

Nu är det invigt!

Så kul att så många är intresserade av församlingens nya hus till vår barnverksamhet! Söndagen den 16 februari 2020 blev en härlig tillställning, tack alla! Nu hoppas vi att huset blir fyllt med mycket lek och glädje i många år framåt! Det finns ett fint inlägg och fina bilder från invigningen på vår facebook sida; facebook.com/forslovgrevieforsamling/

Bygget av Barnens hus går som planerat enligt ordförande i Barnens hus projektet Stellan Andersson. Just nu står dock bygget stilla på grund av semestertider.

Barnens hus

Bygget av Barnens hus går som planerat enligt ordförande i Barnens hus projektet Stellan Andersson. Just nu står dock bygget stilla på grund av semestertider.

Tack vare de duktiga Mixenbarnen blev det även en jättefin krans till bygget, som sig bör.

Takstolarna är nu resta på Barnens hus i Grevie

Tack vare de duktiga Mixenbarnen blev det även en jättefin krans till bygget, som sig bör.

I mars tog bygget fart på riktigt. Nu händer det nya saker (nästan) var dag. Se artikeln i HD.


Äldre inlägg// 31 januari  2019, togs det första spadtaget till Barnens hus! Nu längtar vi till det nya fina huset blir klart och barnverksamheten kan flytta in!

Barnens hus i Grevie

I mars tog bygget fart på riktigt. Nu händer det nya saker (nästan) var dag. Se artikeln i HD. Äldre inlägg// 31 januari 2019, togs det första spadtaget till Barnens hus! Nu längtar vi till det nya fina huset blir klart och barnverksamheten kan flytta in!