Körer

”Att sjunga i kör är givande och spännande, med många dimensioner – såväl musikaliskt som socialt och mentalt.” Kom och sjung i någon av våra körer!