Förslöv-Grevie Församling

Redan på medeltiden byggdes de första kyrkorna här, idag finns det två ståtliga kyrkor som dominerar landskapet.

Vår satsning inom diakoni har till uppgift att ge hjälp, stöd och råd till de som har behov av detta.
För barn och ungdomar erbjuder församlingen ett brett utbud från barngrupper, ungdomsgrupp, körer och konfirmandundervisning.
Församlingen erbjuder ett rikt och varierande gudstjänstutbud. Vi har också många körer som medverkar regelbundet i Gudstjänsterna eller vid konserter och andra arrangemang.
Kyrkogårdarna utgör gröna oaser i församlingen som erbjuder en plats för sorg, glädje, meditation och avkoppling.
Interiören i kyrkorna är vackra och domineras av freskerna som båda är målade av den lokala konstnären Pär Siegård. Den i Grevie kyrka är hans första och den i Förslövs kyrka blev hans sista.