Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i en församling.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bla

  • godkännande av församlingsinstruktionen
  • fastställande av lokalförsörjningsplan
  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden
  • val av revisorer
  • grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer
  • fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning och ansvarsfrihet

Ur Kyrkoordningen 2021

Anders Markehed, Kyrkoherde

Ordinarie ledamöter

Boel Petersson

Bengt Malm

Elizabeth Höyberg Persson Ordf.

Linda Ivarsson

Birger Svensson

Stellan Andersson

Sonia Larsson

Erling Johansson

Maylie Andersson 

Ann-Katrin Werner-Forsell vice ordf.

Bertil Ebbesson

Sebastian Amseldus

Ingrid Andersson

Aina Sundin

Gunilla Johnson

Ersättare

Anders Hansson (1)

Gunvor Ekhem (2)

Inger Svensson(3)

Lennart Svensson (4)

Johanna Björn (5)

Lars Forssell (6)

Elsa Bjerninger (7)

Anita Körnbäck (8)