Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Kyrkorådet ska bla:

  • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
  • han hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragit åt någon annan
  • fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen
  • verka för barnets bästa

Ur Kyrkoordningen 2021

Ordinarie ledamöter

Boel Petersson Ordförande

Bengt Malm

Elizabeth Höyberg Persson

Linda Ivarsson

Birger Svensson

Stellan Andersson vice ordförande

Sonia Larsson

Ann-Katrin Werner-Forsell

Kyrkoherde Anders Markehed

Personlig ersättare

Erling Johansson (Boel Petersson)

 Lars Forssell (Bengt Malm)

Maylie Andersson (Elizabeth Höyberg Persson)

Bertil Ebbesson (Linda Ivarsson)

Inger Svensson (Birger Svensson)

Aina Sundin (Stellan Andersson)

Gunilla Johnson (Sonia Larsson)

Johanna Björn (Ann-Katrin Werner Forssell)