Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Kyrkorådet ska bla:

  • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
  • han hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragit åt någon annan
  • fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen
  • verka för barnets bästa

Ur Kyrkoordningen 2021

Ordinarie ledamöter

Boel Petersson - ordförande

Bengt Malm

Linda Bertilsson Ivarsson

Elizabeth Höyberg Persson

Sonia Larsson

Birger Svensson - vice ordförande

Johanna Björn

Lars Forssell

Kyrkoherde Anders Markehed

Ersättare

Erling Johansson

Gullan Niklasson

Aina Sundin

Stellan Andersson

Inger Svensson

Gunilla Johnson 

Anders Hansson

Rikard Malmberg