Konfirmation

Vill du konfirmera dig?

                          

                        FÖRSLÖV-GREVIE FÖRSAMLING

Du som börjar i 8:an har chansen att komma till våra konfirmationsträffar. Det här är en  spännande, intressant och kul period i ditt liv. Du står i centrum för det vi gör och vi vill att du skall lära känna dig själv bättre och få ett bättre självförtroende under din konfirmationstid.
En viktig del är också att upptäcka vem Gud är och vad Gud vill med ditt liv. Därför kommer vi att prata en hel del om livsfrågor, fundera kring bibeltexter, gå i gudstjänster och ha andakter. Välkommen att följa med på en spännande resa. 

Inte döpt eller medlem i Svenska kyrkan?

För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som inte är döpt eller döpt i annan kyrkas ordning är välkommen att delta i våra träffar, eventuellt dop och inträde i Svenska kyrkan föregår då konfirmationshögtiden.