Besök & frivilliga

Förutom det mer själavårdande och djupgående samtalet finns också ett stort behov av besök som kanske inte är mer än att lindra ensamheten

Att vara nyinflyttad, att vara ensam kvar efter att ha mist en anhörig, att av någon anledning inte kunna eller orka delta i caféer, gemenskap eller gudstjänster kan vara nog för att uppleva ensamheten som en börda. Sådana besök är därför en viktig del av diakonin. Det kan också handla om hjälp och ledsagning för att kunna ta sig till träffar.

Om du vill vara frivillig i denna verksamhet är du välkommen med i besöksgruppen. Du får då hjälp och råd vem du kan besöka, samt ingår i en grupp där vi stöttar och inspirerar varandra vid träffar några gånger per år.

Andra frivilliga insatser

Det finns också behov av frivilliga som kan hjälpa till vid caféer och andakter på Ängahällan. Både dukning/kaffekokning samt plocka undan efteråt. Under caféet finns vi med vid borden, kanske för att ge en hjälpande hand eller se till att ingen sitter ensam. Frivilliga insatser behövs även när det gäller internationell diakoni, gudstjänst och kyrkkaffe, barn och ungdom. Kontakta oss gärna om du vill vara med i det goda arbetet.