Gudstjänst

Välkommen att fira en gudstjänst i vår församling. Här finns något för alla smaker.

Våra gudstjänster präglas av tradition och förnyelse med klar förankring i det kristna budskapet. Eftersom vi varje söndag har såväl förmiddagsgudstjänst som kvällsgudstjänst finns det goda möjligheter till ett varierat gudstjänstliv.
I våra förmiddagsgudstjänster vill bevara den traditionella strukturen och alltid ha med någon välkänd psalm med samtidigt som vi också använder oss av nya psalmer med sitt moderna språk. Tilltalet i gudstjänsterna skall vara lättillgängligt och berörande.
 
Kvällsgudstjänster präglas av att de är mer meditativa och att vi inte firar dessa efter någon ”traditionell” struktur. Då arrangerar vi ofta Taizémässa, Mässa med ljus och musik samt rena Musikgudstjänster.
Vid de stora högtiderna jul, påsk och allhelgona har vi alltid ett rikt varierat gudstjänstutbud med musik och reflektion.