Foto: Cecilia Ramäng/Ikon

Nyfiken på kyrkans tro och liv

Vi träffas en gång i månaden och samtalar om kyrkans tro, liv och tradition.

Tisdagar kl 14:00 - 15:30 i Förslövs församlingshem den 21/9, 12/10, 23/11 och 14/12

Välkomna!

Ann Nerborg