Din församling

Förslöv-Grevie församling ligger på syd sluttningen av Hallandsåsen på Bjärehalvön.

Församlingen präglas av jordbruk men här finns även framstående industrier som Lindab och PEAB. De två samhällena Grevie och Förslöv utgör kärnorna i bygden. Församlingen har ca 3 500 medlemmar.