Trivselträff våren 2024

Torsdagar kl 11:30 i Förslövs församlingshem

22 februari - Fastelotteriet

Kostnad 100 kr. Anmälan senast 20 februari

21 mars - Musikquizz med allsång

Kostnad 100 kr. Anmälan senast 19 mars

18 april - Dragspel med Christer

Kostnad 100 kr. Anmälan senast 16 april

16 maj - Vårfest med Carolina och Janne

Kostnad 100 kr. Anmälan senast 14 maj

Sommarcafé 13 juni kl 14:00

Kaffe i trädgården/församlingshemmet. Kostnad 40 kr

Anmälan till exp  tel nr 0431-415650

För gratis KYRKBIL inom församlingen ring 0431-369666, lunchen är slut ca 14.

Vid FRÅGOR kontakta Åsa Hagberg 0431-415664

Varmt välkomna

Åsa Hagberg

 

 

 

 

 

 

enast 2 dagar innan