Stöd & bistånd

Församingens möjlighet till ekonomiskt bistånd är begränsad och bygger på att samhällets sociala skyddsnät kan täcka upp större behov. Men det finns möjlighet att söka hjälp för akuta och enstaka situationer, då i form av rekvisition för inköp av mat. Vid mer långsiktiga, återkommande behov kan vi samtala runt din situation, hur kontakten med samhället fungerar och hjälpa dig att söka fonder.

I församlingen finns tre fonder att söka från:

Brodéns stiftelse till behövande skolbarn i Förslöv och Grevie församlingar.
Perssons stiftelse för välgörande ändamål.
Janssons stiftelse för julgåva till gamla och behövande i Förslövs församling.

Ansökan görs på särskild blankett två gånger om året:
Maj månad – för utdelning innan sommaren.
November – för utdelning innan jul.