Förtroendevalda

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan är det du som genom kyrkovalen väljer de som ska fatta besluten!

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet motsvarar en styrelse i församlingen och ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och sätter upp mål för vad församlingen ska satsa på. Kyrkoherden är självskriven som röstberättigad ledamot.

Kyrkoherden är församlingens chef. Kyrkoherden ska leda sina medarbetare i arbetet att uppnå församlingens uppsatta mål.