Samtal

Det enskilda samtalet ger dig möjlighet att dela det som annars kan vara svårt att tala om. Det är du som bestämmer hur mycket du vill berätta, det förs inga protokoll och allt sker under tystnadsplikt.

Syftet är mer att lyssna till dig och leda dig fram till din egen lösning än att ge råd hur du ska göra. I själavården blir samtalet en väg till en djupgående förlåtelse och tröst i den existentiella oro som vilken människa som helst kan drabbas av.

Möjligheten finns att låta samtalet mynna ut i en bön, men bara om du önskar det. Det finns därför inget krav att du själv måste ha en tro i dessa samtal.

Vid ordinarie arbetstider finns oftast någon av oss vid expeditionen, men säkrast är att ringa och komma överens om en tid för samtal.