Diakoni & själavård

Diakoni är ett av kyrkans fyra grundläggande uppdrag. Ordet betyder ”att tjäna” med Jesu kärleksbud som grund, där kärleken till Gud också blir kärleken till medmänniskan.

I praktiken kan denna medmänskliga tjänst ta sig en mängd olika uttryck. Det kan handla om samtal, både vid inre och yttre oro. Det kan handla om stöd och hjälp vid sjukdom och i trassliga situationer. Det kan handla om glädje och gemenskap.

Diakonin frågar inte efter din ålder, din status eller din tro, och kan inte i sig själv förvandla ditt liv – men kan hjälpa dig att gå de steg du inte orkar ensam. 

I församlingen finns en diakoniassistent, men uppdraget delas av alla anställda och många frivilliga. Kontakta oss gärna.