Våra kyrkor

Förslövs och Grevie kyrka har funnits i olika former sedan medeltiden. Jorden har alltid brukats på Bjärehalvön vilket har gjort att det har bott människor i dessa trakter. De båda socknarna Grevie och Förslöv har alltid från urminnes tider utgjort ett pastorat.

 Av de medeltida byggnaderna återstår mycket lite då kyrkorna rivits och materialet återanvänds i de nya kyrkorna.

Kyrktornet på Förslövs kyrka är byggt 1775 medan skeppet revs och byggdes om 1851. Kyrktornet pryds av skriften ”1 7 7 5 G D 3”, alltså 1775 Gustav Den 3:e.

Grevie kyrka byggdes 1804 men fick en tillbyggnad i norr år 1839.