Internationella gruppen

Förankrad i kristen grundtanke om alla människors lika värde och respekt för skapelsen verkar

INTERNATIONELLA GRUPPEN 

-för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck

- över religionsgränserna

Internationella gruppen består av anställda i församlingen samt frivilliga. Kyrkoherden, Mimmi (km), Sara (kyrkomusiker), frivilliga; Anki (kontaktperson SpråkCafé), Lena, Kryztyna (kontaktperson Handarbetsstugan) och Anna Paulsson.

VERKSAMHET anordnad av Internationella gruppen:

- Kampanjer, församlingen deltar i Svenska kyrkans rikstäckande kampanjer, som stödjer humanitärt arbete. Vi samlar in medel via kollekter och aktiviteter som församlingen anordnar.

 • Julkampanjen sträcker sig från 1:a advent till Trettondag jul 
 • Fastekampanjen sträcker sig från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen.

-Mötesplatser

 • SpråkCafé, måndagar varje vecka kl 15-17 Förslövs församlingshem (i samverkan med Båstad kommun/Biblioteket) för promenad, tillsvidare. Kontaktperson Anki Nordin
 • Internationella Festen; i anslutning till FN-dagen samt Fredskonsert
 • Kaffe på kyrkbacken, mestadels under sommarhalvåret, målet är att samla in minst 6000 kr till vänsstiftet Lui.

- Medvetenhet

 • Lui - vårt vänstift samlia in minst 6000 kr/år genom Kaffe på kyrkbacken
 • Hållbar miljö - Fairtraide, ekologiskt och närproducerat vid våra arrangemang
 • Föreläsningar - vi arrangerar träffar/föreläsningar med syfte att öka och sprida medvetandet och förståelse för tex andra kulturer, levnadsförhållanden i världen, rättvisa och miljöfrågor. Vad vill du lära dig mer om?
 • Fredskonsert och Internationell fest firas runt den 24/10, FN-dagen
 • 5/6 Världsmiljö dagen
 • 8/6 Världshavens dag

Övrig verksamhet med internationell prägel

- Medlemmarna i IG bär på ett personligt engagemang inom området och olika verksamhet bedrivs periodvis fristående varefter behov uppstår.

 • Handarbetsstugan Kontaktperson Kryztyna Thonblad