Sorgegrupp

Att mista en nära anhörig är ett hårt slag som det kan vara svårt och arbetsamt att komma tillbaka från.

Här i Förslöv-Grevie församling erbjuder vi Sorgegrupp/Leva-vidare-grupp där man får möjlighet att få berätta om sin situation, och träffa andra människor som lever i samma situation. Här får man det stöd och den tröst man behöver för att komma tillbaka till livet.

Församlingen inbjuder en gång om året de som mist en anhörig att delta i denna verksamhet.Vi träffas sex gånger. Vi skickar ut en personlig inbjudan men är du intresserad utan att fått en sådan kan du kontakta Ann Nerborg (0431-415652)