Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Vår expedition är bemannad vardagar mellan kl 10:00 - 12:00. Expeditionen finns på Margretetorpsvägen 4 i Förslöv. Telefonnumret till expditionen är 0431-415650. Via mail nås vi på forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musiker

Barn- och ungdomsledare

Husmor

Ekonomi och administration

Kyrkvaktmästare och fondgravskötare

Begravningsombud i församlingen utsedd av Länsstyrelsen

Bo Wendt, tel nr 0431-369104

bo.wendt@bahnhof.se