Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vellinge-Månstorps församling

Information om Vellinge Gästis

Vellinge-Månstorps församling har ägt Vellinge Gästis sedan 2002. Sedan dess har det funnits flera krögare. Den senaste tog över för två år sedan.

Tyvärr har kyrkorådet fått säga upp hyresavtalet. Detta eftersom hyrorna -förutom vid ett tillfälle- inte har betalats i tid. Som mest har skulden efter fyra uteblivna hyror uppgått i över 150.000:-. I dagsläget saknar vi betalning av två fakturor, båda skulle ha betalats förra året.

Som församling har vi ett ansvar för medlemmarnas kyrkoavgift. Den ska användas till bl.a. gudstjänster, diakoni, konfirmander, barn- och musikverksamhet. Församlingen kan inte med kyrkoavgiften sponsra Gästgiveriverksamhet.

Det är kyrkorådets uppgift att utvärdera de senaste åren och att noggrant fundera på den framtida verksamheten på Gästis – inte minst med tanke på alla krögarbyten. Gästis är en väldigt viktig lokal – både för församlingen och för Vellingeborna. Det är vi medvetna om.

Iva-Katharina Kummer, kyrkoherde

Uppdatering: Alla fakturor är nu betalda 2019-01-29.