Kyrkoråd 2022-2025

Ordförande

Inger Johansson Nilsson 

Vice ordförande

Ann-Britt Kronvall

Ordinarie ledamöter

Elin Dahlberg

Jörgen Nord

Karin Ohlin

Hans Hansson

Kristian Svensson

Nicklas Lindén

Iva-Katharina kummer (kyrkoherde)                                                                                                                                                                                                                             

Ersättare 

Jan Holmgren

Ulf Adamsson

Per-Erik Molander

Elize Åkesson