Meny

Kyrkoråd 2018-2021

Ordförande

Monica Christensson 070-422 39 95

Vice ordförande

Inger Johansson Nilsson

Ordinarie ledamöter

Iva-Katharina Kummer (kyrkoherde)

Ulf Adamsson

Ebbe Andersson

Kristina Hansson

Ella-Britta Heldeborn

Ann-Britt Kronvall

Ditte Lindskog

Karin Ohlin                                                                                                                                                                                                                               

Ersättare 

Carolle Papp

Bo Persson

Göran Söderlund