Att tillhöra

Den som tillhör Svenska kyrkan är del av en världsvid gemenskap av människor som söker Gud och försöker att efter bästa förmåga tjäna sina medmänniskor.

Trygghet och tradition, nytänkande och ifrågasättande

Du är välkommen även om du definierar dig som sökare eller tvivlare. Kyrkan vilar på en värdegrund som är öppen, demokratisk, evangelisk-luthersk, episkopal och folklig.

Vi vill vara en plats för eftertanke, samtal och omsorg om människor. Men också utmana till förändring och mer rättvisa i det svenska samhället och i världen.

Om du vill bli medlem i kyrkan är du välkommen att kontakta expeditionen. Som medlem får du tillgång till församlingens verksamhet och till de anställdas tjänster. Din kyrkoavgift gör det möjligt för kyrkan att vara en levande och angelägen röst i samhället.

Inträdesblankett

Varje medlem behövs

Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan Svenska kyrkan erbjuda en mångfaldig verksamhet. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer sju av dem:

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller hur mycket pengar man har. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdomar

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, körer, ungdomsgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

Kultur, musik och körer

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Utträde
Om du vill lämna Svenska kyrkan går det bra att komma in på församlingsexpeditionen och fylla i en blankett alternativt ring expeditionen för mer information 040-42 93 00, helgfria vardagar kl 10-12.