Kyrkor och kyrkogårdar

I församlingen finns nio kyrkor och tolv kyrkogårdar. Välj att läsa om respektive kyrka/kyrkogård i den gula listen ovan.

kyrkorna

Alla våra kyrkor är tillgängliga för dop, vigsel och begravning. Vellinge kyrka är öppen vardagar ca kl 8-16. Vill man besöka våra övriga kyrkor är man välkommen att avtala tid med respektive kyrkovaktmästare.

kyrkogårdarna

En stor del av vårt arbete är att ge de som avlidit en värdig viloplats. Det är ett viktigt uppdrag att förvalta på ett sätt som gör att det känns bra för de anhöriga. 

Vi erbjuder hjälp med skötsel, plantering och smyckning samt tändning av gravljus. Vid beställning, frågor om askgravplats, prisuppgifter, gravplatser, gravrättstid, gravskötsel, och gravrättsinnehavare kan du kontakta expeditionen, 040-42 93 00. Öppettider må, on-fr kl 10-14, ti kl 11-14.

Läs också mer under begravningsverksamheten!

sök gravsatta 

På  www.gravar.se finns ett grundregister över vilka som är gravsatta på våra kyrkogårdar.