Kyrkor och kyrkogårdar

I församlingen finns nio kyrkor och tolv kyrkogårdar. Välj att läsa om respektive kyrka/kyrkogård i den gula listen ovan.

Kyrkorna

Alla församlingens kyrkor är tillgängliga för dop, vigsel och begravning. Vellinge kyrka är öppen vardagar ca kl 8-16. Vill du besöka någon av övriga kyrkor är du välkommen att avtala tid med respektive kyrkovaktmästare.

Kyrkogårdarna

En stor del av församlingens arbete är att ge de som gått bort en värdig viloplats. Det är ett viktigt uppdrag att förvalta på ett sätt som gör att det känns bra för de anhöriga. 

Du kan få hjälp med skötsel, plantering och smyckning samt tändning av gravljus. Vid beställning, frågor om askgravplats, prisuppgifter, gravplatser, gravrättstid, gravskötsel, och gravrättsinnehavare kan du kontakta expeditionen, 040-42 93 00. Öppettider helgfria vardagar kl 10-12.

Vänligen observera att från och med 2023 så tar vi ut en avgift för arbetstid på 200 kronor per smyckning / arbete.

På grund av ökade kostnader så kommer priserna för skötselavtal som varit oförändrade sedan 2016 uppdateras framöver.

Viktigt att känna till:

Buxbom: Kyrkorådet i Vellinge-Månstorps församling har 2011-10-11 beslutat om förbud mot införsel av buxbom på kyrkogårdarna i församlingen
Detta gäller både för plantering och i kransar och blomsterarrangemang. Buxbomssmittan sprids med jord, skor och verktyg!

Glas- och porslinsvaser: Ur olycksfallssynpunkt är det tyvärr ej tillåtet att använda glas- och porslinsvaser på kyrkogårdarna.

Vattenavstängning: Under tiden som det finns risk för minusgrader så stängs vattnet av på kyrkogårdarna i församlingen. 

Sök gravsatta 

På  www.gravar.se finns ett grundregister över vilka som är gravsatta på våra kyrkogårdar.

Arrie

Kyrka och kyrkogård

Eskilstorp

Kyrka och kyrkogård

Hököpinge

Kyrka och kyrkogård

Gessie

Kyrka och kyrkogård

Mellan Grevie

Kyrka och kyrkogård

Södra Åkarp

Kyrka och kyrkogård

Vellinge

Kyrka och kyrkogård

Västra Ingelstad

Kyrka och kyrkogård

Östra Grevie

Kyrka och kyrkogård