Kyrkor och kyrkogårdar

I församlingen finns nio kyrkor och tolv kyrkogårdar. Välj att läsa om respektive kyrka/kyrkogård i den gula listen ovan.

kyrkorna

Alla våra kyrkor är tillgängliga för dop, vigsel och begravning. Vellinge kyrka är öppen vardagar ca kl 8-16. Vill man besöka våra övriga kyrkor är man välkommen att avtala tid med respektive kyrkovaktmästare.

kyrkogårdarna

En stor del av vårt arbete är att ge de som avlidit en värdig viloplats. Det är ett viktigt uppdrag att förvalta på ett sätt som gör att det känns bra för de anhöriga. 

Vi erbjuder hjälp med skötsel, plantering och smyckning samt tändning av gravljus. Vid beställning, frågor om askgravplats, prisuppgifter, gravplatser, gravrättstid, gravskötsel, och gravrättsinnehavare kan du kontakta expeditionen, 040-42 93 00. Öppettider må, on-fr kl 10-14, ti kl 11-14.

Läs också mer under begravningsverksamheten!

Viktigt att känna till:

Buxbom: Kyrkorådet i Vellinge-Månstorps församling har 2011-10-11 beslutat om förbud mot införsel av buxbom på kyrkogårdarna i församlingen:
Arrie-, Eskilstorp-, Gessie-, Hököpinge-, Mellan Grevie-, Södra Åkarp-,
Vellinge-, Västra Ingelstad- och Östra Grevie kyrkogårdar.
Detta gäller både för plantering och i kransar och blomsterarrangemang. Buxbomssmittan sprids med jord, skor och verktyg!

Glasvaser: Ur olycksfallssynpunkt är det ej tillåtet att använda glasvaser på kyrkogårdarna.

Vattenavstängning: Under tiden som det finns risk för minusgrader så stängs vattnet av på några av kyrkogårdarna i församlingen. 

sök gravsatta 

På  www.gravar.se finns ett grundregister över vilka som är gravsatta på våra kyrkogårdar.

Arrie

Kyrka och kyrkogård

Eskilstorp

Kyrka och kyrkogård

Hököpinge

Kyrka och kyrkogård

Gessie

Kyrka och kyrkogård

Mellan Grevie

Kyrka och kyrkogård

Södra Åkarp

Kyrka och kyrkogård

Vellinge

Kyrka och kyrkogård

Västra Ingelstad

Kyrka och kyrkogård

Östra Grevie

Kyrka och kyrkogård