Begravning

Det vanligaste när någon anhörig har dött är att man tar kontakt med en begravningsbyrå. De kan ge råd och hjälpa till med alla praktiska saker. Men det går även bra att vända sig till församlingsexpeditionen.

Bokning

På församlingsexpeditionen kan vi bestämma tid för begravning och förmedla kontakt med en präst. När tid för begravning är bestämd tar den präst som ska ha begravningen kontakt med de anhöriga. Vid samtalet finns det möjlighet att berätta om den som avlidit, samt att tillsammans med prästen planera begravningen.

Musik

Församlingens musiker har det musikaliska ansvaret för församlingens musikliv. Rådgör gärna med dem inför begravningen.

Bårtäcke

Församlingen har ett bårtäcke för de som önskar använda det. Se bild nedan.

Begravningskaffe/minnesstund

Vad gäller minnesstunder så finns det lokaler att hyra: Hököpinge-, Västra Ingelstad- och Östra Grevie församlingshem samt Mellan Grevie och Arrie byastugor bokas via expeditionen. Vad ni önskar att servera under minnesstunden står ni själva för. Församlingshemmen rymmer mellan 40 och 60 personer.

På fredagar där begravningstiden är klockan 11 så finns det möjlighet att hyra en del av Ankaret i Vellinge för minnesstund (endast catering). Om man är många och det inte krockar med övrig verksamhet så kan det även gå att vara på verandan.

Begravning på annan plats än i kyrkan 

Begravningsgudstjänstens naturliga plats är kyrkorummet. Sedan 2006 finns dock en öppning att kunna fira begravningsgudstjänsten på annan plats, men att det då krävs särskilda skäl. Detta är en pastoral fråga som kyrkoherden och de anhöriga får samtal kring.

I de fall önskemål finns om att ha en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning på annan plats än i kyrkan ska man som anhörig därför börja med att ta kontakt med hemförsamlingens kyrkoherde.

Om det efter detta samtal anses finnas särskilda skäl kan det vara bra att redan från början veta att kyrkliga handlingar utanför kyrkorummet kan medföra en kostnad gällande musiker.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att gemensamt hitta en lösning! 

Leva-vidare-grupp

För den som känner att det skulle vara till hjälp att i grupp tillsammans med andra bearbeta sin sorg, erbjuder vi möjligheten att delta i en Leva vidaregrupp. Detta kan man prata med begravningsprästen eller diakonen om.

Bårtäcke Vellinge-Månstorps församling