Verksamhet

Vi vill vara närvarande från livets början till livets slut, i glädje och sorg.

Vår verksamhet sträcker sig från de stora festliga sammanhangen med många människor som samlas, till det enskilda samtalet på tu man hand. Vi vill att vår verksamhet ska präglas av goda möten som handlar om hur vi tillsammans kan skapa meningsfulla liv.