Verksamhet

Vi vill vara närvarande från livets början till livets slut, i glädje och sorg.

Vår verksamhet sträcker sig från de stora festliga sammanhangen med många människor som samlas, till det enskilda samtalet på tu man hand. Vi vill att vår verksamhet ska präglas av goda möten som handlar om hur vi tillsammans kan skapa meningsfulla liv.

Gudstjänster

Gudstjänstlivet i församlingen är en hjälp för människor att finna livets värde och mening, i Gud och i gemenskapen med medmänniskorna.

Dop

"Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Vigsel

När man träffat någon man vill dela sitt liv med känns det naturligt att manifestera det med en vigselgudstjänst.

Begravning

Det vanligaste när någon anhörig har dött är att man tar kontakt med en begravningsbyrå. De kan ge råd och hjälpa till med alla praktiska saker. Men det går även bra att vända sig till församlingsexpeditionen.

Konfirmation

Välkommen med din anmälan! Alla ungdomar som bor i församlingen inbjuds att konfirmera sig under det året man går i åttonde klass. Här hittar du information och anmälningsblankett till konfirmationsgrupperna 2023-2024.

Ung i kyrkan

Välkommen till våra grupper!

Barn- och familjeverksamheten

Välkommen till våra grupper!

Diakoni

Liksom prästerna har diakonen tystnadsplikt, så att du kan vara säker på att förtroenden förblir förtroenden.

Körer

Sjung för livet! Visste du att körsångare blir glada och friska? Det är vetenskapligt bevisat. Välkommen att sjunga med oss!

Gemenskap

Vi har olika slags verksamhet för vuxna. Allt från grupper där man deltar för egen del till grupper där man ger av sin tid till någon annan.