Dop

"Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

bokning

Den som vill ha sitt barn döpt bör ta kontakt med församlingens expedition och boka en tid. I god tid innan dopet tar prästen kontakt med familjen för ett möte, då man planerar gudstjänsten tillsammans. Våra gudstjänster bygger på delaktighet, vilket innebär att föräldrar och faddrar hjälper till med att läsa texter, be böner, hälla upp dopvattnet och tända barnets dopljus.

Dopet är vägen in i kyrkans gemenskap. Genom att barnet döps kommer det automatiskt att tillhöra Svenska kyrkan. Vill ni att ert barn ska tillhöra Svenska kyrkan men av någon anledning vill vänta med att döpa det, så måste ni ta kontakt med församlingsexpeditionen och meddela detta. Vi lämnar då en skriftlig bekräftelse på att barnet blivit medlem i Svenska kyrkan, "i avvaktan på dop".

dopklänning

Församlingen har flera olika dopklänningar att låna ut. Se bilder under fliken dopklänningar.

dopkalas

För dopkalas finns det lokaler att hyra: Hököpinge-, Västra Ingelstad- och Östra Grevie församlingshem samt Mellan Grevie och Arrie byastugor bokas via expeditionen. Vad ni önskar att servera under dopkalaset står ni själva för. Församlingshemmen rymmer mellan 40 och 60 personer.

musik

Församlingens tre musiker har det musikaliska ansvaret för församlingens musikliv. Rådgör gärna med dem inför dopet. 

vuxendop

Det går mycket bra att döpas även som vuxen. Ta gärna kontakt med någon av prästerna för att samtala om att bli döpt och/eller konfirmerad som vuxen.