Vellinge

Kyrka och kyrkogård

Värt att veta

Vellinge kyrka är belägen mitt i centrum och är omgiven av en lummig kyrkogård.Den är en  korskyrka vars äldsta delar är från 1200-talet. Från början är kyrkan byggd enligt det romanska stilschemat. Kyrkan restaurerades av C.G. Brunius på 1800-talet. Västtornet är från 1400-talet men har blivit ombyggt i slutet av 1700-talet. Dopfunten är från 1600-talet i snidat trä med en åttasidig skål där sidornas fält utfylls av vackert skurna reliefer, med motiv från bibeln. Altaruppsatsen är från 1608, predikstolen är daterad 1606. Till höger om altaret finns Petrus Hedengrans gravsten. Han var kyrkoherde i Vellinge på 1700-talet och hade tidigare varit fältpräst åt Karl XII.

Användning

Vellinge kyrka är öppen varje vardag kl 8-16. Den används dagligen som gudstjänstkyrka samt för enskild andakt och bön.

Vi vill uppmuntra alla besökare i Vellinge kyrka att skriva i vår gästbok. Sitt ner en stund, tänd ett ljus och skriv ett par ord som ett minne eller en hälsning. I kyrkans finns också sedan en tid tillbaka en bok där vi skriver ner namnen på dem som gravsätts på minneslunden på Vellinge gamla kyrkogård.

Kyrkan rymmer cirka 340 personer och det finns både piano och orgel.

Vägbeskrivning

Kyrkan är belägen mitt i Vellinge, kyrkogården som omger kyrkan gränsar till korsningen Östergatan/Malmövägen.

Adress

Malmövägen, Vellinge 

GPS

N 55 28.166 E 013 01.142

Askgravplats Vellinge nya kyrkogård