Så styrs vi

Vellinge-Månstorps församling är en del av Svenska kyrkan som är en öppen, demokratisk folkkyrka. Vissa beslut fattas på riksnivå, andra på stiftsnivå, men många beslut tas också på församlingsnivå.

Kyrkofullmäktige träffas ett par gånger om året och fattar beslut i övergripande frågor.

Kyrkorådet, som är församlingens styrelse, träffas cirka tio gånger om året, gör förslag till budget och bokslut, som sedan klubbas i Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har arbetsgivaransvar för de anställda och ser till att de anställda har möjlighet att bedriva verksamhet. De skjuter till ekonomiska medel, samt har ansvar för kyrkobyggnader och övriga lokaler.