Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande

Ann-Britt Kronvall

Vice ordförande

Agneta Persson

2:e vice ordförande

Kristian Svensson

Ordinarie ledamöter

Elin Dahlberg

Jan Holmgren

Lars Klang

Jörgen Nord

Inger Johansson Nilsson

Monica Christensson

Karin Ohlin

Ditte Lindskog

Majvi Månsson

Anne Bjelkne

Hans Hansson

Jan Björkman

Ulf Adamsson

Anders Håkansson

Bodil Söderlund

Kristina Hansson

Nicklas Lindén

Johnny Hortén

Elize Åkesson

Ersättare

Ebbe Andersson

Lennart Engberg

Per-Erik Molander

Janne Nilsson

Gert Grekow