Meny

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ordförande

Ella-Britta Heldeborn, 0739 - 85 63 00

Vice ordförande

Ann-Britt Kronvall

Ordinarie ledamöter

Boel Espelund Andersson

Ebbe Andersson

Jerry Bjelk

Anne Bjelkne

Alf Björk

Jan Björkman

Monica Christensson

Gert Grekow

Hans Hansson

Kristina Hansson

Jan Holmgren

Kerstin Lidén

Ditte Lindskog

Britt Molander

Majvi Månsson

Inger Johansson Nilsson

Karin Ohlin

Carolle Papp

Kristian Svensson

Gun Thorén

Ingrid Tyge

Ersättare

Ulf Adamsson

Lennart Engberg

Anders Håkansson

Per-Erik Molander

Janne Nilsson

Lars-Göran Nilsson

Bengt Olsson

Bo Persson

Bodil Söderlund

Göran Söderlund