Begravningsplatser

Information om begravningsplatser, gravplatstyper och särskilda gravplatser.

Begravningsplatser

arrie kyrkogård

Besöksadress: Prästgårdsvägen 14, 235 94 Vellinge

eskilstorp kyrkogård

Besöksadress: Klockaregatan, 235 37 Vellinge

Gessie gamla kyrkogård

Besöksadress: Nya Gessievägen, 235 93 Vellinge

Gessie nya kyrkogård

Besöksadress: Annedalsvägen 17, 235 93 Vellinge

Hököpinge gamla- och nya kyrkogård

Besöksadress: Lockarpsvägen 3, 235 92 Vellinge

Mellan Grevie kyrkogård

Besöksadress: Mellan Grevie kyrkoväg, 235 94 Vellinge

Södra Åkarp kyrkogård

Besöksadress: Södra Åkarps kyrkoväg, 235 94 Vellinge

Vellinge gamla kyrkogård

Besöksadress: Malmövägen, 235 36 Vellinge

Vellinge nya kyrkogård

Besöksadress: Trelleborgsvägen, 235 36

Västra Ingelstad kyrkogård

Besöksadress: Byavägen, 235 41 Vellinge

Östra Grevie kyrkogård

Besöksadress: Gamla Landsvägen 36, 235 99 Vellinge

Gravplatstyper

Kistgravplats

Kistgravplatser finns på alla våra kyrkogårdar. Kista med den avlidne sänks ned i grav med gravrätt som är gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen. En kistgrav kan ha plats för en eller flera kistor beroende på vilken storlek man väljer. Arbetet med att öppna och fylla igen graven ingår i begravningsavgiften. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten. Plantering, ansvar för skötseln samt eventuell gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Skötsel- och smyckningsavtal kan tecknas med huvudmannen.

Urngravplats

Urngravplatser finns på alla våra kyrkogårdar. Urna placeras i enskild grav med gravrätt i 25 år. En urngrav kan rymma många urnor beroende på vilken storlek man väljer. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten och ansvar för plantering, skötsel och gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren. Skötsel- och smyckningsavtal kan tecknas med huvudmannen. 

Minneslund

Minneslund finns på Vellinge gamla, Eskilstorp och Västra Ingelstad kyrkogårdar. En minneslund är ett helt anonymt gravområdet utan markerade gravar. Informationen om vilka som är gravsätta i en minneslund kan dock sökas i gravböckerna. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av askan.

Askgravplats

finns på Vellinge gamla och nya kyrkogård samt Östra Grevie, Södra Åkarp, Eskilstorps, Arrie, Hököpinge och Västra Ingelstads kyrkogård. Se bilder under respektive kyrka/kyrkogård under rubriken Kyrkor och kyrkogårdar.

Askgravplats är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av en konventionell gravplats och en minneslund. Gravrätten upplåts för 25 år med möjlighet till förlängning.

Askgravplatsen på Vellinge gamla är fullbelagd. Gravsättning sker endast för aska nr två på befintliga gravplatser.

På askgravplatserna i Vellinge, Södra Åkarp, Hököpinge och Eskilstorp ryms aska efter två stoft på varje gravplats, om man så önskar. Församlingen tillhandahåller en sten samt ingravering. Teckensnitt, färg och storlek på sten är förutbestämt av kyrkorådet. Anhöriga får gärna närvara vid gravsättningen.
Pris 10 500 kr (7 900 kr för sten inkl ingravering, 2 600 kr för skötsel).
Stående sten på Vellinge nya, pris 12 300 kr (9 700 kr för sten inkl gravering, 2 600 kr för skötsel.)

På askgravplatsen i Östra Grevie, Arrie och Västra Ingelstad tillhandahåller församlingen en gjuten namnplatta i form av ett löv, samt ingravering. Plattan placeras på ett större stenblock i en perennrabatt. På askgravplatsen i Arrie och Västra Ingelstad tillhandahåller församlingen en gjuten namnplatta, samt ingravering. Plattan placeras på naturstenar. Gravsättningen sker på förhand bestämd plats av Kyrkogårdsförvaltningen och det lämnas utrymme för en andra aska bredvid, Anhöriga får gärna närvara.
Pris 5200 kr (2600 kr för namnplatta inkl ingravering, 2600 kr för skötsel).

Smyckning får endast ske med snittblommor i de vaser som församlingen tillhandahåller och ljus får endast tändas i lyktorna på ljusträden.

Gravrättsinnehavaren betalar en engångssumma för sten/namnplatta, gravering och skötsel i 25 år av den gemensamma ytan vid askgravplatsen. Församlingen ansvarar för skötsel av askgravplats och smyckningsplats. Gravsättning sker när marken är tjälfri. 

Särskilda begravningsplatser

För gravsättning har församlingen ett öppet gravområde för olika trossamfund och religioner på Vellinge nya kyrkogård.