Diakonigruppen

Är du intresserad av att vara med i diakonigruppen?

Diakonigruppen är en grupp av ideella som träffas en gång i månaden. Vi planerar och medverkar på gudstjänster på äldreboende och födelsedagsfesten.

När gruppen träffas samtalar vi om allt mellan himmel och jord.  Vi avslutar med att fika gemensamt!

Kontaktperson: Therése Andersson Skarin, tel: 040-42 93 08