Diakonigruppen

Är du intresserad av att vara med i diakonigruppen?

Diakonigruppen är en grupp av ideella som träffas en gång i månaden. Vi planerar och medverkar på gudstjänster på äldreboende och födelsedagsfesten.

När gruppen träffas samtalar vi om allt mellan himmel och jord.  Vi avslutar med att fika gemensamt!

Kontaktperson: Karin Rosenquist-Andersson, tel: 040-42 63 70

Karin Rosenquist-Andersson

Karin Rosenquist-Andersson

Vellinge-Månstorps församling

Diakoniassistent