Diakoni

Liksom prästerna har diakonen och diakoniassistenten tystnadsplikt, så att du kan vara säker på att förtroenden förblir förtroenden.

enskilda samtal

Diakonen och diakoniassistenten erbjuder enskilda samtal som är kostnadsfria. Det kan handla om livskriser, sjukdom, arbetslöshet, sorg, åldrande eller relationer.

Kontaktperson: Diakon Therése Andersson Skarin, tel: 040-42 93 08 

leva vidaregrupp

Varje höst i allhelgonatid bjuder vi in anhöriga som mist någon under året till Leva vidare grupp. Har du inte fått någon inbjudan och har en anhörig eller vän som dött är du välkommen att höra av dig och vara med.  

Kontaktperson: Präst, Jessica Sesko Olsen, tel: 040-42 63 65