Diakoni

Liksom prästerna har diakonen tystnadsplikt, så att du kan vara säker på att förtroenden förblir förtroenden.

En diakon har dock inte absolut tystnadsplikt, du kan läsa mer om skillnaden här

Enskilda samtal

Diakonen erbjuder enskilda samtal som är kostnadsfria. Det kan handla om livskriser, sjukdom, arbetslöshet, sorg, åldrande eller relationer.

Diakonigruppen

Diakonigruppen utvecklar och samordnar församlingens diakonala uppgifter. Vi träffas ca en gång per månad och stämmer av de olika verksamheterna såsom caféer, soppa och andakter på äldreboenden. Diakonigruppen är med på församlingens födelsedagsfester och insamlingsdagar till ACT Svenska kyrkan. En annan uppgift är att bidra till gemenskap och främja samtal människor emellan. 

Bakgruppen

Vi bakar till församlingens caféer, soppluncher och annan verksamhet. Vi träffas onsdagar kl 10.00 på Ankaret i Vellinge.

Leva vidare-grupp

Varje höst i allhelgonatid bjuder vi in anhöriga som mist någon under året till Leva vidare-grupp. Har du inte fått någon inbjudan och har en anhörig eller vän som gått bort är du välkommen att höra av dig och vara med.