Gudstjänster

Gudstjänstlivet i församlingen är en hjälp för människor att finna livets värde och mening, i Gud och i gemenskapen med medmänniskorna.

Gudstjänsten är en plats för återhämtning, kontemplation och stillhet. Men det är också en fest som celebrerar människa och Gud. Vi strävar efter att alla våra gudstjänster ska präglas av allvar, djup, glädje och många människors delaktighet.

kyrkvärd

I församlingen finns en grupp lekmän som arbetar tillsammans med prästen för att förbereda gudstjänsten. Det kan handla om att läsa texter, skriva böner, tända ljus, koka kaffe och hjälpa tillfälliga besökare att känna sig hemma.

Om du känner att du skulle vilja ta större ansvar för gudstjänsterna i din kyrka är du välkommen att ta kontakt med någon av prästerna. Du behövs.