Expedition

Expeditionen, Ankaret, hittar du på Malmövägen 2 i Vellinge, bakom Vellinge Gästis.

Expeditionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 10-12, då är ni välkomna att besöka oss, eller ringa 040-42 93 00.

På Ankaret finns receptionist som sköter bokning av dop, vigsel, begravning, uthyrning av lokaler samt förmedlar kontakt med övrig personal.

Även Kyrkogårdsförvaltningens expedition finns här, och svarar på frågor om gravplatser, gravrättstider, gravskötsel med mera.

Präster finns på plats de flesta vardagar.

Det går även bra att nå oss via mail: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se

På Ankaret håller många av våra verksamhetsgrupper till, och på Ankarets veranda hålls varje termin flera arrangemang med underhållning och föredrag. 

Till er som släktforskar

Våra kyrkoböcker finns numera på Landsarkivet i Lund. Söker ni några uppgifter måste ni därför vända er dit.
Arkivcentrum syd: 046-222 17 01
www.riksarkivet.se/lund   

Välkomna att kontakta och besöka oss!