Barn och familj

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de”

Barnen har en självklar plats i församlingens mitt. När Jesus sa orden ovan lyfte han fram barnen inte bara som viktiga och värdefulla utan också som förebilder. I Guds rike är de störst.

Välkommen till församlingens verksamhet för barn och familjer. Varje vecka träffas barn, ungdomar och vuxna i olika grupper och sammanhang. Lek och rörelse, sång och musik, gemenskap och funderingar om livets små och stora frågor står i centrum. ALLA är välkomna och just du är värdefull.

HÖSTTERMINEN 2020

KYRKANS ÖPPNA (BARN OCH VUXNA)

Är du nybliven förälder? Vill du träffa andra föräldrar och prata och fika? Eller är du kanske en mor- eller farförälder som vill gå någonstans med dina barnbarn i veckorna?

Välkommen till vår öppna verksamhet där barn och vuxna i alla åldrar umgås och lär känna varandra och kyrkan genom lek, samtal, skapande och sångstund. Fika serveras till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs!

Höstterminen startar vecka 35. 

Drop in kl 9-11.30 

Onsdagar kl 9.00-11.30 på Ankaret i Vellinge
Möjligheten finns att vara ute i parken.

Fredagar kl 9.00-11.30 i Västra Ingelstads församlingshem. Möjligheten finns att vara utomhus i trädgården. 

GRUPPER FÖR BARN I FÖRSKOLE- OCH SKOLÅLDERN

Grupperna för er som gillar att upptäcka och uppleva saker. Vi skapar, leker, sjunger, ser film, bakar, har andakt, rör oss och har kul tillsammans. Vi pratar om livet och Gud och hur viktigt det är att respektera varandra och att alla har lika värde. Vi bjuder på mellanmål vid varje träff och all verksamhet är kostnadsfri.

Det finns ett begränsat antal platser, och även ett minsta antal för att gruppen ska bli av. Höstterminen startar vecka 36. 

KYRKIS (4-5 ÅR)

Ankaret, Vellinge (fruktstund ingår) Fredagar kl 9.00-11.00

MINIORKLUBBEN i Vellinge (åk F-2)

Ankaret, Vellinge Onsdagar ca kl 14-16.30.

Tiden anpassas efter skolan. Vi hämtar barnen på skolorna om behov finns.

MINIORKLUBBEN i V Ingelstad (åk F-3)

V Ingelstad församlingshem, Tisdagar ca kl 13.30-16.30

Tiden anpassas efter skolan. Vi hämtar barnen på skolan om behov finns.

KORSDRAG (ÅK 3-5)

Ankaret, Vellinge Torsdagar ca kl 14.30-17.

Vi möter upp barnen på väg från skolan om behov finns. Tiden anpassas efter skolan.

Vid frågor och anmälningar kontakta Helena Eriksson, församlingspedagog på telefonnummer: 0703-49 01 22 eller Kerstin Larsson, pedagog, 0702-08 28 92.

BARNKÖREN (6-8 år)

Ankaret i Vellinge Onsdag kl 16.30-17.30

JUNIORKÖREN (9-13 år)

Ankaret i Vellinge Onsdag kl 17.45-18.45

Körerna sjunger både populära och traditionella sånger och medverkar i gudstjänster och luciafirande. Körerna är kostnadsfria. Anmälan till Magnus Larsson 0703-49 26 87

 

GUDSTJÄNSTER MED SMÅ OCH STORA

I vår församling firar vi många gudstjänster, för alla åldrar och med medverkan av många. Några gånger per termin firar vi ”gudstjänst med små och stora” som är en lite kortare gudstjänst med mycket sång, musik och rörelse. Ibland börjar vi med att äta frukost tillsammans. För mer information, se församlingsbladet och gudstjänstkalendern.