Svenska kyrkan Ängelholm

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Ängelholm Besöksadress: Södra Kyrkogatan 3, 26232 ÄNGELHOLM Postadress: Box 1079, 26221 ÄNGELHOLM Telefon: +46(431)437500 E-post till Svenska kyrkan Ängelholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan Ängelholm

Himmel och jord mellan land och hav. Välkommen till Ängelholms församling

Kom och lyssna på någon av vinterns musik, konserter eller musikgudstjänster.

Musik i vinter

Kom och lyssna på någon av vinterns musik, konserter eller musikgudstjänster.

I utställningen "Kvinnor i förändringens tid - reformationens och vår" berättar kvinnor inom kyrkan om sina livsöden. Följ med på resan som ger en inblick i hur reformationen har förändrat kvinnors liv.

Kvinnor under reformationen

I utställningen "Kvinnor i förändringens tid - reformationens och vår" berättar kvinnor inom kyrkan om sina livsöden. Följ med på resan som ger en inblick i hur reformationen har förändrat kvinnors liv.

Vecka 4 startar alla barn- och ungdomsgrupper.

Vårterminen - Barn- och ungdomsgrupper

Vecka 4 startar alla barn- och ungdomsgrupper.

Här kan du anmäla dig till våra olika caféer, luncher, utfärder m.m. direkt på hemsidan.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till våra olika caféer, luncher, utfärder m.m. direkt på hemsidan.

Vill du veta hur det gick i valet?

Kyrkoval 2017

Vill du veta hur det gick i valet?

Öppet hus är öppet för alla. Det är numera på Åvalla istället för Rebbelberga.

Öppet hus

Öppet hus är öppet för alla. Det är numera på Åvalla istället för Rebbelberga.

Nyfiken på vad som händer i församlingen?

I vår kalender kan du läsa vad som händer i hela vår församling. Kalendern utkommer 4 gånger om året.
december-februari
mars-maj
juni-augusti
september-november

Om du vill ha en papperskalender finns den att hämta på alla våra församlinghem, i våra kyrkor, på turistbyrån och på biblioteket. Vill du se våra gamla kalendrar se här! 

 

Tredje söndagen efter trettondagen

När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41 - 43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 1, vers 16 - 17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 8, vers 5 - 13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.