Meny

Svenska kyrkan Ängelholm

Himmel och jord mellan land och hav. Välkommen till Ängelholms församling

Du som är äldre och bor i Ängelholms församling kan fr.o.m. måndagen den 23/3 få hjälp av församlingens medarbetare med inköp främst av mat och medicin.

I alla tider finns kyrkan till för dig!

Du som är äldre och bor i Ängelholms församling kan fr.o.m. måndagen den 23/3 få hjälp av församlingens medarbetare med inköp främst av mat och medicin.

Trädgård, nätkasse, ljus

Gällande Ängelholms församlings verksamheter och det nya coronaviruset

På grund av coronaviruset gör Ängelholms församling några förändringar i verksamheten. Läs här om hur vi ställer om och vad vi ställer in fram till 16 augusti. Obs! Endast 50 personer får samlas i kyrkan.

Vallmo

Gudstjänster i sommar

Vi ställer om i sommar. Förutom högmässa i Ängelholms kyrka så firar vi även gudstjänst utomhus i någon av våra andra kyrkor. Här kan du se tid och datum.

Händer

Ställ upp i kyrkovalet 2021

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!

Laptop

Kaffe med hopp

Var med och förändra den situation som coronapandemin har skapat. Swisha en gåva eller var med i den digitala satsningen #kaffemedhopp.

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att inte döma

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Hesekiel kapitel 18, vers 30-32

Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Epistel

Galaterbrevet kapitel 6, vers 1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36-42

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Psaltaren

Psaltaren psalm 62, vers 2-9

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.