Meny

Svenska kyrkan Ängelholm

Himmel och jord mellan land och hav. Välkommen till Ängelholms församling

Dator

Kl 11 hemma hos dig!

Här ka du se gudstjänsten hemifrån!

Du som är äldre och bor i Ängelholms församling kan fr.o.m. måndagen den 23/3 få hjälp av församlingens medarbetare med inköp främst av mat och medicin.

I alla tider finns kyrkan till för dig!

Du som är äldre och bor i Ängelholms församling kan fr.o.m. måndagen den 23/3 få hjälp av församlingens medarbetare med inköp främst av mat och medicin.

Se videohälsningar från kyrkoherden.

Hälsningar till församlingen

Se videohälsningar från kyrkoherden.

Blommor

Tack för att du är medlem i Svenska kyrkan

Här kan du läsa om vad du bidrar till tack vare att du är medlem!

Laptop

Kaffe med hopp

Var med och förändra den situation som coronapandemin har skapat. Swisha en gåva eller var med i den digitala satsningen #kaffemedhopp.

Händer

Ställ upp i kyrkovalet 2021

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!

Skiva

CD-skiva

Ingrid Larsson Hultkvists nya CD-skiva finns till försäljning i kyrkan och på församlingsexpeditionen.

Nattvard

Information till församlingen med anledningen av det globala utbrottet av Sars-Cov2

Ängelholms församling gör vissa förändringar i hur nattvard firas i våra gudstjänster.

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Ett är nödvändigt

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi liljor, men inte vita och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 4, vers 29-31

Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.

Epistel

Filipperbrevet kapitel 4, vers 10-13

Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 123, vers 1-4

En vallfartssång. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.