Papper och ovanpå finns en datormus, kaffekopp, dator och en penna.

Fonder och ekonomiskt bistånd

Pennor och mynt.

Fonder

Vi kan hjälpa dig med tips om fonder du kan söka. Du kan också få hjälp att gå igenom ansökningsblanketten. Kontakta diakon Marianne Bengtsson tel. 0431-43 75 51.

Dokument och en stämpel.

Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska svårigheter så är du välkommen att kontakta diakoniassistent Annika Brunkestam Waak tel. 0431-43 75 54. Kontakta också kommunens försörjningsstöd på tel. 0431-87 000.