Minneslund.
Foto: Pontus Carlsson

Minneslund och askgravlund

Minneslund och askgravlund har det gemensamt att de enskilda gravarna inte märks ut. De kräver heller inget skötselansvar.

Minneslunden är en anonym gravplats där nedsättningen av aska sker utan anhöriga.
Minneslundar finns på Ängelholms, Rebbelberga och Höja kyrkogård. På Ängelholms kyrkogård finns även en kistlund.

I askgravlunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen. På namnskyltar (beställs via kyrkogårdsförvaltningens expedition) kan man se vilka som ligger begravda här.

Askgravlund finns på Höja kyrkogård och på Ängelholms kyrkogård.