Illustration av utkanten på två personer.

Samtal och sorg

Hos oss kan du komma och lätta ditt hjärta eller samtala kring din sorg när du förlorat någon som stått dig nära.

En silvrig ask format som ett hjärta och dekorerat med ett kors ovanpå.

Själavård - Vård av själen

Behöver du någon att prata med?

Stort moln i en hjärtform på en blå himmel.

Leva vidare-grupp

Att förlora en nära anhörig kan röra upp många känslor; sorg och saknad men också frustration och många frågor väcks. Att leva vidare i tomheten efter en nära anhörigs bortgång kan vara outhärdligt svårt. Hur ska man hitta tillbaka till livet igen? Hur ska man orka leva vidare?

Diakoniexpeditionen

Öppet för telefonsamtal och besök
Måndag till onsdag mellan klockan 13 och 15

Adress:
Åvalla församlingsgård (Södra Kyrkogatan 3)

Enskilda samtal sker utanför denna tid men kan bokas.
Du når diakoniexpeditionen via församlingexpeditionen på telefon 0431-43 75 00.