Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska svårigheter så är du välkommen att kontakta diakon Christian Senniksen tel. 0431-43 75 55. Kontakta också kommunens försörjningsstöd på tel. 0431-87 000.