Dokument och en stämpel.

Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska svårigheter så är du välkommen att kontakta diakoniassistent Annika Brunkestam Waak tel. 0431-43 75 54. Kontakta också kommunens försörjningsstöd på tel. 0431-87 000.