Foto: Pontus Carlsson

Rebbelberga kyrkogård

Den första kyrkan i Rebbelberga uppfördes under 1100-talet. Namnet Rebbelberga kommer ursprungligen ifrån Reuelbergh, syftande på den ås, revel, varpå bebyggelsen bredde ut sig.

 

Rebbelberga kyrkogård är omgärdad av en klassik stenmur. Under slutet av 1800 talet planterades träd, men de flesta har idag fått ge vika på grund av ålder. Så småningom gjordes en utvidgning av kyrkogården åt söder.

Rebbelberga kyrkogård bär i likhet med de flesta andra skånska kyrkogårdar delar från olika epoker i trädgårdshistorien. Särskilt utmärkande är mittdelen med sina avenbokshäckar och däremellan klippta buxbomhäckar som avskiljer de enskilda gravarna. Sedan 1991 finns det en minneslund på kyrkogården.

Blommor och Heliga korsets kapell.

Ängelholms kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om Ängelholms kyrkogårdar och gravplatser. Här finner du information om bl.a gravskötsel och gravrätt och här finns också möjlighet att söka efter gravsatta.