Kyrkorådet

Ängelholms församlings kyrkoråd mandatperioden 2022-2025:

Ordförande:
Elisabeth Kullenberg (KF)

1:e vice ordförande:
Ingela Sylwander (KF)

2:e vice ordförande:
Susanne Jönsson (S)

Ledamöter:
Sven Persson (KF)
Kristina Olofsson (KF)
Britt Berlin (KF)
Birgitta Carlson (KF)
Carl-Gustaf Gudmundsson (KF)
Tommy Jönsson (S)
Malin Odelsheim (S)
Fredrik Höggren, kyrkoherde

Ersättare:
Robin Holmberg (KF)
Liss Böcker (KF)
Stefan Persson (KF)
Agneta Gustafsson (KF)
Camilla Olsson (KF)
Lena Johansson (KF)
Charlotte Engblom Carlsson (KF)
Anton Nyroos (S)
Susanne Brodin Ahlberg (S)
Bengt Bengtsson (S)

KF = Kyrkans Framtid i Ängelholms församling
S = Socialdemokraterna