Kyrkorådet

Ängelholms församlings kyrkoråd mandatperioden 2018-2021:

Ordförande:
Elisabeth Kullenberg (KS)

1:e vice ordförande:
Björn Vallin (KV)

2:e vice ordförande:
Susanne Jönsson (S)

Ledamöter:
Else Ekblom (KS)
Sven Persson (KS)
Ingela Sylwander (KS)
Carl-Gustaf Gudmundsson (KV)
Monika Hansson (KV)
Kerstin Engle (S)
Tommy Jönsson (S)
Fredrik Höggren (Kyrkoherde)

Ersättare:
Birgitta Karlsson (KS)
Bo Lager (KS)
Robin Holmberg (KS)
Gunilla Olivius (KS)
Birgit Wulff (KV)
Britt Berlin (KV)
Lars Linde (KV)
Bengt Bengtson (S)
Gun Tillgren (S)
Roy Ekstrand (S)

S = Socialdemokraterna
KV = Kyrkans Väl i Ängelholms församling
KS = Kyrklig Samverkan i Ängelholms församling