En silvrig ask format som ett hjärta och dekorerat med ett kors ovanpå.
Foto: Alex & Martin /IKON

Själavård - Vård av själen

Behöver du någon att prata med?

Under vissa perioder i livet, när det känns svårt, kan vi behöva gå in i ett rum och veta att det som vi säger där inte lämnar rummet. Vi kanske inte vill belasta familj eller vänner eller så kanske ensamheten är just det som tynger oss. I detta rum finns en präst eller diakon som lyssnar och som klarar av att ta emot det svåra.

Att få sätta ord på det som tynger till någon som man möter enbart för detta är ofta i sig en hjälp. Tillsammans med själavårdaren försöker man hitta vägar vidare i livet. Ibland kan det handla om att dela mörkret för i det ska ingen behöva vara ensam. Själavården är ett uttryck för Guds omsorg om dig och som kyrka är det vår tro att Gud vill bära när vi inte längre själva orkar gå, att han finns med inte bara i glädje utan också i det som är svårt.

Diakoniexpeditionen

Öppet för telefonsamtal och besök
Onsdag mellan klockan 13 och 15

Adress:
Åvalla församlingsgård (Södra Kyrkogatan 3)

Enskilda samtal sker utanför denna tid men kan bokas.
Du når diakoniexpeditionen via församlingexpeditionen på telefon 0431-43 75 00.