Himmel med sol och moln.

Om begravning

Att mista någon som står oss nära är mycket svårt. Det kan upplevas som om marken rycks undan för oss. Många praktiska frågor om begravningen dyker upp så småningom. En del av dem försöker vi besvara här. Andra kan man ta upp med prästen vid det samtal som alltid föregår en begravning.

Vi hjälper dig

Sorgen har många olika dimensioner. Kyrkans verksamhet ger tillfälle till att bearbeta, nyansera och acceptera det svåra som hänt. Vi står till ert förfogande för samtal om begravningsgudstjänster och andra själavårdande och informerande samtal.

Själaringning

Någon dag efter dödsfallet (vid ett tillfälle som de sörjande och församlingen kommer överens om) äger själaringningen rum. De sörjande har möjlighet att komma till kyrkan, tända ljus och lyssna till när kyrkklockorna ringer själaringning för den avlidne.

Tacksägelse

En söndag i nära anslutning till dödsfallet får sörjande möjlighet att gå i söndagens gudstjänst där vi ber för dem som avlidit och för dem som sörjer.

Grupper för efterlevande

Vid olika tillfällen i sorgearbetet kan man behöva tala om olika minnen och hur man skall komma vidare. Välkomna att delta i våra efterlevnadsgrupper. Vill du veta mer kontakta någon av våra diakoner.

Samtal

Vi reagerar på olika sätt i olika situationer av sorg. Många upplevelser av tomhet, förvirring och trötthet kan komma. För en del av oss är det en hjälp i sorgen att få vara med i förberedelserna inför begravningsgudstjänsten. Vi inom kyrkan hjälper till med samtal om begravningsgudstjänstens utformning. Det kan handla om musikstycken, psalmer, sånger, bibelställen och dikter som kan anknytas till den som gått bort.

Bårtäcke

Bårtäcke lånas ut kostnadsfritt för användning vid begravningsgudstjänst för församlingstillhöriga. Bårtäcken finns i Heliga korsets kapell, Rebbelberga kyrka och Höja kyrka. Bårtäcke får endast användas i respektive lokal och inte flyttas. Avgift för hyra av bårtäcke i andra fall bestäms av kyrkofullmäktige.

Begravningsbyrå

Man kan välja att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. De upplyser om allt som behöver göras samt vilka kostnader det rör sig om beroende på begravningens upplägg och utformning. Man kan välja att göra vissa moment själv, till exempel svepning, annonsering, blomsterarrangemang etc.

Prisuppgifter

För den som är kyrkotillhörig tillkommer inga extra kostnader för begravningsakten. Om den avlidne inte varit medlem i Svenska kyrkan kan kyrkoherden medge att begravningsgudstjänst får hållas om det kan styrkas att den avlidne önskat det, men en avgift uttas då.

Minnesstund

Efter begravningen kan man fortsätta att minnas den avlidne genom en stunds samvaro med eventuell fika eller mat. Vi erbjuder detta i alla våra tre församlingshem. Ring våra värdinnor för att få tips och hjälp med upplägget. Alla församlingshemmen hyrs ut med personal så att ni slipper tänka på allt runtomkring den dagen. Läs mer här: Minnesstund

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista kan ske i samband med begravningsakten. En urna gravsätts normalt några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Urnan måste gravsättas inom ett år.

På Ängelholms kyrkogård finns en minneslund, askgravlund och en kistlund. På Höja kyrkogård finns en askgravlund med en sten bredvid, med namnen på dem som vilar i lunden. Rebbelberga kyrkogård har också en minneslund.

Spridning av aska

Det finns även möjlighet att sprida askan i naturen, och då behövs ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer om det på Länsstyrelsens hemsida.