Foto: Fotograf: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Alla är välkomna att bli konfirmand. Huvudsaken är att du är nyfiken. Sista anmälningsdag 4 september!

 

Man kan konfirmeras när man är 15 år och på väg ut i livet eller som 75-åringar med stor livserfarenhet i bagaget. Det finns ingen övre åldersgräns, utan erbjudandet om konfirmation finns livet ut. Däremot finns en undre åldersgräns: man får konfirmeras tidigast det året man går i åk. 8 eller det året man fyller 15 år.

Vuxenkonfirmation
Det finns möjlighet till vuxenkonfirmation. Ring vår expedtion så hjälper vi dig! 

Konfirmation för dig med särskilda behov
Det finns möjlighet för dig med särskilda behov att konfirmas hos oss. Kontakta oss för mer information. 

Prisuppgifter
Alla konfirmandgrupper är gratis utom 10- Berlin där en anmälningsavgift på 1000 kronor tas ut i samband med gruppstart. 

Anmälan
Anmälan till alla grupper görs via hemsidan efter utskick av informationsmaterial. I mån av plats kan du anmäla dig senare. Intagning till de olika grupperna görs via anmälningsdatumet. Skulle du inte vara kyrkotillhörig och sakna informations- och anmälningsfoldern ring oss så skickar vi hem dessa till dig.

Information
Har Du frågor, ring och prata med församlingspedagog Marie Kilander eller till expeditionen.

Övrigt
Du kan bli konfirmerad i en annan församling än den du tillhör. Tag då själv kontakt med den aktuella församlingen.
Du får delta i konfirmandverksamheten utan att vara medlem i Svenska kyrkan, men vid själva konfirmationen måste man vara döpt. Genom dopet blir man även medlem.

Församlingspedagog
Marie Kilander
0431-43 75 61
Maila till Marie

Expeditionen
0431-43 75 00

Öppettider expeditionen
Vardagar 10-12

 

Har du frågor som rör konfirmation? Vill du komma i kontakt med expeditionen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!