Gudstjänst

I Ängelholms församling finns det en mängd olika av gudstjänster du kan delta i.

Huvudgudstjänsten firas varje söndag och helgdag i någon eller några av våra fyra kyrkor. Förnyelse och närhet inom ramen för den klassiska högmässan kännetecknar gudstjänsten, liksom hög kvalité på sång och musik, till exempel när någon av körerna medverkar.

I psalmvalet blandas klassiska psalmer med vår nyare psalmskatt. Vid specifika högtider som till exempel jul och påsk firas flera extra gudstjänster i våra kyrkor. Förutom den "vanliga" gudstjänsten förekommer: Högmässa, Gudstjänst med nattvardsfirande.

Familjegudstjänst/familjemässa

Olika barn- och ungdomsgrupper medverkar.

Musikgudstjänst

Musiker, körer och solister står i centrum. Utöver sång och musik i gudstjänsterna ges uppskattade konserter med jämna mellanrum. I dessa medverkar såväl lokala som utifrån kommande sångare och musiker. 

Morgonmässa

Varje onsdag morgon är det morgonmässa klockan 8.30-9.00 i Ängelholms kyrka. 

Dessa gudstjänster kännetecknas av att vara förbönsgudstjänster för Ängelholm och för kyrkans arbete i Ängelholm.

Morgonbön

På tisdagar klockan 8.30-9.00 hålls morgonbön i klostertradition, Laudes, i Ängelholms kyrka. 

På torsdagar klockan 8.30 hålls det även morgonbön på S:t Mikael (dock ej under sommaren).
 

För exakta tider och platser se mer i vår kalender. 

Ängelholms kyrka

Ängelholms kyrka stängs för renovering från och med 9 januari

Ängelholms kyrka stänger måndagen den 9 januari för invändig renovering. Vi planerar öppna den igen i månadsskiftet maj-juni. Gudstjänster hålls istället på Åvalla församlingsgård, Södra kyrkogatan 3.

Nyfiken på vad som händer i församlingen?

Vårkalendern med ett foto på ett träd som blommar.

I vår kalender kan du läsa vad som händer i hela vår församling. Kalendern utkommer fyra gånger om året.
december-februari
mars-maj
juni-augusti
september-november

Om du vill ha en papperskalender finns den att hämta i alla våra församlinggårdar, i våra kyrkor, på turistbyrån och på biblioteket. Du kan också prenumerera på kalendern via e-post. Vill du prenumerera på kalendern eller läsa våra gamla kalendrar se här!