Gudstjänst

I Ängelholms församling finns det en mängd olika av gudstjänster du kan delta i.

Huvudgudstjänsten firas varje söndag och helgdag i någon eller några av våra fyra kyrkor. Förnyelse och närhet inom ramen för den klassiska högmässan kännetecknar gudstjänsten, liksom hög kvalité på sång och musik, till exempel när någon av körerna medverkar.

I psalmvalet blandas klassiska psalmer med vår nyare psalmskatt. Vid specifika högtider som t ex jul och påsk firas flera extra gudstjänster i våra kyrkor. Förutom den "vanliga" gudstjänsten förekommer:   Högmässa Gudstjänst med nattvardsfirande.

Familjegudstjänst/familjemässa
Olika barn- och ungdomsgrupper medverkar.

Musikgudstjänst 
Musiker, körer och solister står i centrum. Utöver sång och musik i gudstjänsterna ges uppskattade konserter med jämna mellanrum. I dessa medverkar såväl lokala som utifrån kommande sångare och musiker. 

Morgonmässa
Varje onsdag morgon är det morgonmässa klockan 8.30-9.00 i Ängelholms kyrka. 
Dessa gudstjänster kännetecknas av att vara förbönsgudstjänster för Ängelholm och för kyrkans arbete i Ängelholm.

Morgonbön
På tisdagar klockan 8.30-9.00 hålls morgonbön i klostertradition, Laudes, i Ängelholms kyrka. 
På torsdagar klockan 8.30 hålls det även morgonbön på S:t Mikael (dock ej under sommaren).
 
Sinnesromässa på S:t Mikael
Enkel nattvardsmässa med musik, ljuständning och Sinnesrobön. 
1 timme före mässan finns möjlighet till bön och samtal inför kommande söndag.

För exakta tider och platser se mer i vår kalender. 

Nyfiken på vad som händer i församlingen?

Vårens kalender med motiv av vårblommor.

I vår kalender kan du läsa vad som händer i hela vår församling. Kalendern utkommer fyra gånger om året.
december-februari
mars-maj
juni-augusti
september-november

Om du vill ha en papperskalender finns den att hämta i alla våra församlinggårdar, i våra kyrkor, på turistbyrån och på biblioteket. Du kan också prenumerera på kalendern via e-post. Vill du prenumerera på kalendern eller läsa våra gamla kalendrar se här!