Brudpar.

Vigsel

Varmt välkomna att gifta er i någon av våra vackra kyrkor! Som blivande makar kan man ha frågor kring vigseln. En del av dem försöker vi besvara här. Andra kan man ta upp med prästen vid det vigselsamtal som alltid föregår en vigsel.

Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag.

Rut 1:16

Kyrka och präst
Ni har valfrihet att välja vilken av våra fyra kyrkor som vigseln skall ske i. Vill ni ha en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) går det bra, men då får ni själva ta den kontakten och komma överens med honom/henne.

Kyrkotillhörighet
För att kunna gifta sig i Svenska kyrkan måste minst en av er vara kyrkotillhörig.

Hindersprövning
Ni kan ordna intyg om hindersprövning genom att kontakta den lokala skattemyndigheten. Intyget gäller i fyra månader och bör lämnas till vigselprästen eller till vår expedition senast två veckor före vigseln.

Lysning
Förr var det vanligt med lysning i kyrkan för dem som skulle gifta sig. Lysning finns fortfarande kvar men är numera frivillig. Det går till så att man i söndagsgudstjänsten/mässan nämner namnen på dem som skall gifta sig och ber för dem. Önskas lysning ringer ni till vår expedition och säger till när och i vilken kyrka ni vill att lysningen skall ske.

Vigselsamtal
Under vigselsamtalet samtalar prästen om meningen och symboliken med vigseln. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför bröllopet. Samtalet handlar också mycket om det praktiska, hur man ska gå och stå, ringar, bukett, gäster etc. Prästen har även en genomgång av vigselgudstjänsten. Vigselsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan.

Vittnen
En vigsel behöver två vittnen.

Kostnad
Att vigas i den egna församlingskyrkan är alltid gratis om det sker i Svenska kyrkans ordning. Det kostar däremot om ni vill ha extra musik, kanske en sångsolist, och extra utsmyckning av kyrkan. Församlingsbor som vill gifta sig i en annan kyrka bör ändå ringa oss först för att undvika missförstånd. Brudpar utanför församlingsgränsen får gärna gifta sig i någon av våra kyrkor (om det sker i Svenska kyrkans ordning). Ring oss så hjälper vi till att lösa det praktiska.

Resa bort
Funderar ni över att vigas utomlands? Läs mer om vad som gäller här

Har du frågor som rör vigsel? Vill du komma i kontakt med expeditionen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Vigselpastoral

Här kan du ladda ner församlingens vigselapastoral