Första bilden är på dopänglar, den andra bilden är på bebisfötter och den tredje bilden är på dopfunten.

Dop

Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang. Vi omfamnas av Gud, som lovar att vara med oss under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Matt 28:19

Kyrka och präst

Ni har valfrihet att välja vilken av våra fyra kyrkor som dopet skall ske i. Ni kan komma med önskemål om vilken präst ni vill ha, så ska vi försöka lösa det. Vill ni ha en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) går det bra, men då får ni själva ta den kontakten och komma överens med honom/henne.

Kyrkotillhörig

Genom dopet blir man kyrkotillhörig Svenska kyrkan (formellt medlem i kyrkan). Dopet är också ett uppdrag till föräldrar, faddrar och församling att låta den döpte fostras i kyrkans tro så att den tro dopet förmedlar kan växa och fördjupas. Därför erbjuder vi olika verksamheter för barn och även föräldrar inom ramen för kyrkans förskola. Vi har en omfattande verksamhet för barn i skolåldern, och konfirmandarbetet bland våra tonåringar är ett uttryck för församlingens ansvar för de döpta.

Dopdräkt

Vi har dopklänningar som ni kan låna gratis. I alla tider har dopdräkten varit vit. Den vita färgen symboliserar här att "den som är döpt har iklätt sig Kristus" (Gal. 3:27). Att dopdräkten ofta ser ut som en lång klänning hänger samman med att dopet är något som den döpte ska växa i.

Dopsamtal

Under dopsamtalet pratar prästen om vad dopet är och vad det innebär. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför dopet. Dessutom väljer ni och prästen tillsammans psalmer och avgör vem som ska läsa text, be bön etc. Vidare kan ni komma med önskemål om musik, sång eller dikt, som kanske någon med anknytning till familjen vill framföra. Dopsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan.

Faddrar

Förr skulle faddrarna fostra barnet om föräldrarna dog. Numera finns det ingen sådan regel. Idag är fadderskapet ett personligt och religiöst åtagande. Faddrarna ska hålla kontakt med sitt gudbarn hela livet. Efter dopet får de ett fadderbrev som påminner om deras hedersamma uppdrag. För att kunna vara fadder vid ett dop i Svenska kyrkan måste personen i fråga själv vara döpt. Det är dock inget krav att utse faddrar.

Dopkalas

Vi lånar ut alla våra församlingshem för dopkalas till er som döper era barn i vår församling. Hör av dig till våra församlingsvärdinnor för bokning och information om lokalerna.

Vuxendop

Den som inte förut är döpt kan döpas även som vuxen. Ett sådant dop föregås av ett antal samtal med någon av församlingens präster som en förberedelse. Vid vuxendop följs en speciell ordning. Ett sådant dop kan förrättas enskilt, men något dopvittne bör närvara. Församlingsexpeditionen, 0431-43 75 00, förmedlar kontakt med en präst för den som funderar på att döpas som vuxen.

Kostnad

Ett dop är alltid gratis. Detta gäller även om någon av våra församlingsbor vill döpa sitt barn i en annan kyrka samt om någon utanför församlingsgränsen vill använda en av våra kyrkor. Det som kostar är allt runt omkring: eventullt inköp av dopdräkt, dopkaffe/dopmiddag etc, men dessa kostnader kan ju ni styra själva.

Vi har schemalagda dagar och tider för dop (lördagar, söndagar och helgdagar). Var ute i god tid så kan ni säkert hitta en dag som passar er. Vill ni ha en speciell tid kan ni föreslå det, så försöker vi hjälpa er så långt det är möjligt.

Som förälder kan man ha frågor kring dopet. En del av dem försöker vi besvara här. Andra kan du ta upp med prästen vid det dopsamtal som alltid föregår ett dop.

 

Boka dop eller ställ en fråga

Vill du boka dop? Har du frågor som rör dop? Vill du komma i kontakt med expeditionen? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring expeditionen 0431-43 75 00.

Ta mig till formuläret för att ställa en fråga eller boka dop

Ni bokar dop via telefon, formuläret ovan eller på vår expedition på Åvalla församlingsgård.

Dopklänningar

Ängelholms församling lånar ut dopklänningar till dop i församlingen.

Fin musik till dop

Doppastoral

Här kan du ladda ner Ängelholms församlings doppastoral.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?