Dop

Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang. Vi omfamnas av Gud, som lovar att vara med oss under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Matt 28:19

Kyrka och präst
Ni har valfrihet att välja vilken av våra fyra kyrkor som dopet skall ske i. Ni kan komma med önskemål om vilken präst ni vill ha, så ska vi försöka lösa det. Vill ni ha en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) går det bra, men då får ni själva ta den kontakten och komma överens med honom/henne.

Kyrkotillhörig
Genom dopet blir man kyrkotillhörig Svenska kyrkan (formellt medlem i kyrkan). Dopet är också ett uppdrag till föräldrar, faddrar och församling att låta den döpte fostras i kyrkans tro så att den tro dopet förmedlar kan växa och fördjupas. Därför erbjuder vi olika verksamheter för barn och även föräldrar inom ramen för kyrkans förskola. Vi har en omfattande verksamhet för barn i skolåldern, och konfirmandarbetet bland våra tonåringar är ett uttryck för församlingens ansvar för de döpta.

Dopdräkt
Vi har dopklänningar som ni kan låna gratis. I alla tider har dopdräkten varit vit. Den vita färgen symboliserar här att "den som är döpt har iklätt sig Kristus" (Gal. 3:27). Att dopdräkten ofta ser ut som en lång klänning hänger samman med att dopet är något som den döpte ska växa i.

Dopsamtal
Under dopsamtalet pratar prästen om vad dopet är och vad det innebär. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför dopet. Dessutom väljer ni och prästen tillsammans psalmer och avgör vem som ska läsa text, be bön etc. Vidare kan ni komma med önskemål om musik, sång eller dikt, som kanske någon med anknytning till familjen vill framföra. Dopsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan.

Faddrar
Förr skulle faddrarna fostra barnet om föräldrarna dog. Numera finns det ingen sådan regel. Idag är fadderskapet ett personligt och religiöst åtagande. Faddrarna ska hålla kontakt med sitt gudbarn hela livet. Efter dopet får de ett fadderbrev som påminner om deras hedersamma uppdrag. För att kunna vara fadder vid ett dop i Svenska kyrkan måste personen i fråga själv vara döpt. Det är dock inget krav att utse faddrar.

Dopkalas
Vi lånar ut alla våra församlingshem för dopkalas till er som döper era barn i vår församling. Hör av dig till våra församlingsvärdinnor för bokning och information om lokalerna.

Vuxendop
Den som inte förut är döpt kan döpas även som vuxen. Ett sådant dop föregås av ett antal samtal med någon av församlingens präster som en förberedelse. Vid vuxendop följs en speciell ordning. Ett sådant dop kan förrättas enskilt, men något dopvittne bör närvara. Församlingsexpeditionen, 0431-43 75 00, förmedlar kontakt med en präst för den som funderar på att döpas som vuxen.

Kostnad
Ett dop är alltid gratis. Detta gäller även om någon av våra församlingsbor vill döpa sitt barn i en annan kyrka samt om någon utanför församlingsgränsen vill använda en av våra kyrkor. Det som kostar är allt runt omkring: eventullt inköp av dopdräkt, dopkaffe/dopmiddag etc, men dessa kostnader kan ju ni styra själva.

Vi har schemalagda dagar och tider för dop (lördagar, söndagar och helgdagar). Var ute i god tid så kan ni säkert hitta en dag som passar er. Vill ni ha en speciell tid kan ni föreslå det, så försöker vi hjälpa er så långt det är möjligt.

Ni bokar dop på vår expedition på Åvalla församlingsgård (S. Kyrkogatan 3).

Som förälder kan man ha frågor kring dopet. En del av dem försöker vi besvara här. Andra kan du ta upp med prästen vid det dopsamtal som alltid föregår ett dop.

Har du frågor som rör dop? Vill du komma i kontakt med expeditionen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Fin musik till dop